Pomoc drogowa w Warszawie

Nowe strefy parkingu w Warszawie i dodatkowa praca dla pomocy drogowej w Warszawie

Dwie dzielnice zostały dziś włączone do strefy płatnego parkowania

Obszar Ochoty-Żoliborza został objęty strefą płatnego parkowania od poniedziałku, 15 listopada. To może być dobra wiadomość dla mieszkańców, ale nie wszystkim się podoba. Zarząd Dróg Miejskich przez kilka tygodni montował parkomaty, wyznaczał miejsca parkingowe i zmieniał organizację ruchu na dzielnicowych ulicach. Żoliborz i Ochota zostały włączone do strefy płatnego parkowania. W tych dwóch dzielnicach powstało 14,5 mln miejsc parkingowych w strefie. W Warszawie strefa płatnego parkowania liczy 52 tys. miejsc. Kolejnym rozszerzeniem strefy będzie objęcie okolic pl. Hallera i Szmulowizny, na Pradze Północ oraz Saskiej Kępie (dolny i górny Mokotów).

Laweta w warszawie
Pomoc drogowa w Warszawie

Zmiany na Żoliborzu

Łączna długość ulic w strefie -oliborz wynosi ok. 59 km. ZDM wydzielił ok. 4,7 tys. miejsc parkingowych. Część z nich jest zarezerwowana tylko dla mieszkańców. Są to obszary (za znakami B-35) i strefy (za znakami B-39), w których obowiązuje zakaz parkowania. Nie będzie on dotyczył mieszkańców w najbliższej okolicy, a jedynie osób z ważnym dokumentem tożsamości. Umieszcza się je w miejscach, w których trudno wyznaczyć pełnowymiarowe miejsca parkingowe – wynika z przepisów. Jest to konieczne ze względu na pobór opłat. Do dyspozycji pomoc drogowa w Warszaw i płatny parking mieszkańców na Żoliborzu będzie ponad 1,1 tys. miejsc parkingowych. Łącznie strefa płatnego parkowania obejmuje 121 ulic, alei i placów, które mają status ulicy publicznej. Jest to największa liczba ulic. Wcześniej na terenie Żoliborza były 44 ulice jednokierunkowe. Drogowcy zapowiadali wcześniej, że w ramach wdrażania strefy do ponad 30 ulic zostanie dobudowanych jeszcze 70 odcinków.

Strefa Ochota

Od wiosny 2013 roku w dzielnicy Ochota obowiązywała strefa płatnego parkowania. Jednak strefa obejmowała wówczas tylko 20% dzielnicy Ochota. Teraz przyszedł czas na jej rozszerzenie. Jak informują drogowcy, na Ochocie wkrótce pojawi się 114 kolejnych parkomatów. Pojawiły się nowe znaki wyznaczające miejsca parkingowe, zarówno poziome, jak i pionowe. Zarząd Dróg Publicznych oznakował na Ochocie około 9,6 mln ogólnodostępnych miejsc parkingowych. 6 tys. z nich znajduje się w wyznaczonym obszarze. Obszar ten będzie również wykorzystywany do poprawy bilansu parkingowego. Ochoccy drogowcy oszacowali, że powstanie ponad 1,4 tys. dodatkowych miejsc parkingowych dla mieszkańców. Strefą płatnego parkowania objętych zostanie 145 ulic, alejek i placów. Do tej pory 92 ochockie ulice były jednokierunkowe. W ramach strefy realizacyjnej ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na 11 odcinkach dziewięciu ulic. Informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, że urzędnicy zorganizowali konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia strefy płatnego parkowania na Pradze Północ. Do końca tego roku planują też spotkania, na których omówiony zostanie projekt strefy Saska Kępa/Mokotów.

Pomoc drogowa w Warszawie

Część mieszkańców niezadowolona ze zmian

Część mieszkańców nie jest zadowolona z działań inżynierów ruchu. Wnioskowali m.in. o niezmniejszanie miejsc parkingowych, wydłużenie ze 150 do 300 metrów pola rejestracji służącego do wyznaczania miejsc parkingowych oraz o poprawę polityki informacyjnej ZDM. O rozmowy na temat SPPN wnioskowali też niektórzy radni i władze samorządowe. Mieszkańcy i radni dzielnicy Ochota nie są zadowoleni ze zmian. Chodzi im głównie o zmianę parkowania z równoległego na skośne, które ich zdaniem zabiera wiele miejsc parkingowych. Kolejnym tematem była kwestia, gdzie postawić parkomaty. Urzędnicy wyjaśnili, że powodem zwiększenia liczby miejsc parkingowych jest to, że na wąskich ulicach nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby zmieścić pojazd o wymiarach skośnych. Taka praktyka była powszechna w przeszłości, kiedy samochody były parkowane na chodniku. Jakub Dybalski, rzecznik prasowy ZDM, stwierdził, że nie jest to bezpieczne i zgodne z przepisami. Zdaniem Jakuba Dybalskiego, „wyznaczenie miejsc równoległych na całej długości drogi nie spowoduje znacznego ograniczenia parkowania”.

Ulica Mianowskiego ma nowe oznakowanie miejsc parkingowych

Kolejną kwestią jest zmiana organizacji ruchu na ulicach. Wiele z nich stało się ulicami jednokierunkowymi. Mieszkańcy wystosowali petycję, aby rozwiązać ten problem. Twierdzą, że jest to spowodowane m.in. uniemożliwieniem dojazdu służb ratunkowych do ich domów. Mieszkańcy będą musieli dojeżdżać do swoich domów i mieszkań. Ruch jednokierunkowy wydłuży czas dojazdu do pracy i negatywnie wpłynie na wszystkich warszawiaków. Pod petycją podpisali się. „Celem tych zmian w organizacji ruchu jest zwiększenie legalnych miejsc parkingowych. Na wielu ulicach parkowanie zostanie przeniesione częściowo lub całkowicie na ulicę, co umożliwi pieszym korzystanie z chodników. – Odpowiedział na zastrzeżenia Zarząd Dróg Miejskich.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *