Mieszkanie dla Młodych - projekt już w Sejmie

22.06.2013

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Kolejne narzędzie prospołeczne i prorodzinne zapowiedziane przez rząd w końcu minionego roku zostało już przekazane do prac sejmowych.

 

Projekt poddany był debacie i przekazany do szczegółowych prac w właściwej komisji na zakończonym 21 czerwca 44. posiedzeniu Sejmu. Przewiduje on przyjmowanie wniosków o finansowe wsparcie od stycznia 2014 roku.
 
Szacuje się, że w latach 2014-2022 kwota wydatków z tytułu finansowego wsparcia udzielanego w ramach programu wyniesie 3,227 mld zł. Program jest dedykowany dla młodych ludzi w czasie kryzysu, będzie jednocześnie impulsem rozwojowym gospodarki, z oddziaływaniem proinwestycyjnym - stymulując tworzenie nowych miejsc pracy w budownictwie i branżach związanych z wykańczaniem, wyposażeniem mieszkań. Pomoże młodym ludziom przy zakupie pierwszego mieszkania poprzez dofinansowanie wkładu własnego czyli złagodzi początkową barierę uniemożliwiającą zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego. Pokrycie ze środków publicznych części wkładu własnego zmniejszy wysokość wymaganego kredytu, co przełoży się na niższą wysokość spłacanych rat i objęcie zdolnością kredytową większej liczby potencjalnych kredytobiorców.
 
Podstawowe zasady do spełnienia dla potencjalnych zainteresowanych to: maksymalny wiek kredytobiorcy 35 lat, mieszkanie z rynku pierwotnego ( aby było to jednocześnie narzędzie proinwestycyjne i dające miejsca pracy), maksymalna powierzchnia nieruchomości  75 m2, przy czym dofinansowaniem może być objęty metraż do 50 m2.
Wysokość dofinansowania: 10% dla osób samotnych i rodzin bezdzietnych, 15% dla osób wychowujących przynajmniej jedno dziecko (własne lub przysposobione), a jeżeli w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko - można będzie liczyć na dodatkowe 5%.
 
Program „Mieszkanie dla Młodych”, jak już wspomniałam, uzupełnia prorodzinne działania rządu, jest jednym z elementów wspierających samodzielność oraz zakładanie rodzin przez ludzi młodych (obok wprowadzonych już rocznych urlopów rodzicielskie, przygotowanych ułatwień w dostępie do żłobków i przedszkoli).
 
Jak widać więc konsekwentnie przygotowywane  są projekty ustaw   zakładane w "pakiecie" prorodzinnym i prospołecznym. I mimo, że wszystkie rozwiązania są nieustannie negowane przez opozycję, z oczywistych dla mnie powodów politycznych, to będziemy nad nimi pracować.
 
Maria Małgorzata Janyska
 
Poseł na Sejm RP

red. | źródło: Maria Małgorzata Janyska

Zobacz także
Komentarze