Regionalne Centrum Zdrowia nominowane do nagrody

17.03.2017

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#nagroda   #zbąszyń   

Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Zbąszyniu zostało nominowane do prestiżowego wyróżnienia Polska Nagroda Innowacyjności 2017 przyznawanej przez Polski Kongres Przedsiębiorczości. Nagroda dotyczy projektu pod nazwą: Budowa i wyposażenie infrastruktury do opracowania i wdrażania innowacyjnych metod badania uwalniania służących do przedklinicznej oceny właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych, który będzie realizowany przez Regionalne Centrum Zdrowia w ramach WRPO 2014+ OŚ 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

 

Celem projektu jest budowa i uruchomienie nowoczesnej infrastruktury badawczej, umożliwiającej prowadzenie badań w zakresie metod uwalniania, służących do przedklinicznej oceny właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych oraz praktyczne zastosowanie ich wyników w gospodarce. Realizacja projektu będzie służyła wzmocnieniu zaplecza technicznego wnioskodawcy, niezbędnego do rozwoju badań naukowych w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju regionu, nauki polskiej i gospodarki. Zapewnienie odpowiedniej bazy badawczej poprawi także poziom wyposażenia jednostek B+R w przedsiębiorstwach.

Cele te są zgodne ze strategią rozwoju firmy, która w miarę swojego rozwoju koncentruje się na wykorzystaniu potencjału zewnętrznego innych podmiotów, w tym naukowców. Podejmowane w ramach tej strategii działania, dotyczące rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa, pozwolą nie tylko zwiększyć zdolności usługowe RCZ, ale dywersyfikować jej działalność o wysoko innowacyjne usługi w oparciu o zakupioną aparaturę badawczą i prowadzone prace rozwojowe oraz zatrudnioną kadrę naukową.

Przyjęta strategia inwestycyjna ma na celu umożliwienie przedsiębiorstwu wspólnych badań z jednostkami naukowymi i przemysłem. Zapewniając pozycję znaczącego gracza w sektorze usług dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i weterynaryjnego.

Wśród dotychczasowych laureatów tej nagrody są między innymi: Instytut Fizyki PAN, Politechnika Wrocławska, Politechnika Rzeszowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wrocławskie Centrum Badań EIT oraz szereg prywatnych firm z różnych sektorów gospodarki min. Pyrocat Catalyse World, Borg Warner, Lekam, Grupa Adamed, Weir Minerals Poland czy Horus-Energia.

Poniżej prezentujemy wizualizację przyszłego laboratorium farmaceutycznego, które powstanie obok aktualnie funkcjonującego budynku Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu. Zamieszczamy także zdjęcia z trwającej rozbudowy funkcjonującego budynku, którego współfinansowanie ma także miejsce ze środków unijnych w ramach projektu: Zwiększenie zdolności usługowej Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu poprzez rozbudowę zakładu i wprowadzenie wysoko innowacyjnych usług medycznych; Realizowanego w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

 

To może Cię także zainteresować:
Dzień Edukacji Narodowej w SOSW w Zbąszyniu
Najlepsi uczniowie nagrodzeni
50 lat razem!

red. | źródło: serwis.zbaszyn.pl | foto: serwis.zbaszyn.pl

Komentarze